Organisatie van de Unicef loop

De Unicef Loop Breukelen is een jaarlijks hardloopevenement in het centrum van Breukelen. Loopplezier en gezelligheid staan voorop voor de deelnemers, aangemoedigd door de vele toeschouwers. De organisatie is in handen van een groep enthousiaste lopers uit Breukelen, die hoopt met de loop enkele duizenden euro's voor Unicef op te halen. Tijdens het evenement zullen extra voorzieningen worden getroffen. De Kerkbrink zal niet bereikbaar zijn voor auto's en ook het Zandpad zal tijdens de prestatieloop afgesloten zijn. Langs het parcours (Zandpad, Scheendijk, etc.) zijn verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. Op de Kerkbrink zal voor sfeer en amusement worden gezorgd ten behoeve van zowel lopers als publiek.

Het Startnummer

Deelnemers kunnen het startnummer vanaf 19.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat ophalen. De kraam van het wedstrijdsecretariaat is te vinden op de Kerkbrink (ter hoogte van Kok Optiek). Het startnummer moet duidelijk zichtbaar aan de voorkant worden gedragen en kan worden bevestigd met veiligheidsspelden. Het startnummer bevat tevens de chip voor de tijdregistratie.

Omkleden

Gezien het lokale karakter van de loop is er een beperkte mogelijkheid voor omkleden. Indien gewenst kan men zich omkleden in het Bonifatiushuis, Kerkplein 18, te Breukelen (naast de Kerk tegenover de Kerkbrink).

Drankpost

Na de finish is er een drankpost, gesponsord door Schulp Vruchtensappen. Ook wordt water uitgedeeld en zal er dankzij Albert Heijn en Jumbo Breukelen na de loop ook fruit verstrekt worden.

Verkeer op parcours

Zowel het 5 km als 10 km parcours zijn niet geheel autovrij. Het Zandpad en de Kerkbrink zijn afgesloten voor autoverkeer. Om lopers en verkeer op de rest van het parcours in goede banen te leiden zijn op verschillende punten op het parcours verkeerregelaars aanwezig. Blijf alstublieft ook zelf alert op het verkeer. Blijf rechts van de weg lopen!

Zonsondergang

10 km lopers opgelet!! De zon gaat rond 21.30 uur onder. Aangezien de loop rond 21.00 uur is afgelopen zal reflecterende kleding niet noodzakelijk zijn.

Unicef Kinderloop

De Unicef Kinderloop start om 19.15 uur op de Kerkbrink en duurt een kwartier. Na afloop krijgen de kinderen een verrassing van Unicef en wat lekkers aangeboden door Restaurant 't Regthuys.

5 km & 10 km loop

De 5 km loop en de 10 km loop starten om 19.45 uur op de Kerkbrink. 

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking voor de eerste drie dames en de eerste drie heren op de 5 km en 10 km prestatieloop wordt verwacht rond 20.45 uur. De uitslag wordt bepaald op basis van de bruto-tijden (de gelopen tijd berekend vanaf het moment dat het startschot klonk). Tevens worden dan de wisselbekers voor de teamloop uitgereikt.

Wandeltocht

De wandeltocht start ook om 19.45 uur op de Kerkbrink. Voorafgaand aan de start zal de DJ van zich laten horen! Bij de terugkomst in de Brugstraat en op de Kerkbrink een vriendelijk verzoek aan de Wandelaars: Blijf links van de weg lopen! Hiermee wordt de 10 km lopers vrij baan gegeven om te kunnen finishen.

Medische begeleiding

De EHBO vereniging Breukelen en een arts zijn aanwezig om hulp te bieden wanneer nodig.

Uitslagen

De uitslagen voor de 5 km en 10 km prestatieloop worden geplaatst op www.uitslagen.nl, ook te bereiken via de website www.unicefloopbreukelen.nl. De uitslagen worden in het weekend na de loop geplaatst. De uitslag wordt bepaald op basis van de bruto-tijden (de gelopen tijd berekend vanaf het moment dat het startschot klonk).

Inschrijfvoorwaarden

- Deelname aan de Unicef Loop Breukelen is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De organisatie aanvaard geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel of overlijden van de deelnemer; 
- De deelnemer vrijwaart de organisatie van de Unicef Loop Breukelen voor aanspraklijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement;
- Onder overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend, verstaan: weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, verstoring van digitale infrastructuur, intrekken van de vergunning van overheidswege of een pandemie;
- De organisatie van de Unicef Loop Breukelen kan, indien het evenement door overmacht niet plaats kan vinden, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld;
- Bij afgelasting van de Unicef Loop Breukelen door overmacht zal in beginsel geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats;
- Bij afgelasting worden tot twee weken na de oorspronkelijk geplande datum van de Unicef Loop Breukelen verzoeken tot terugbetaling van inschrijfgeld door de organisatie in behandeling genomen. Na die datum komt het ontvangen inschrijfgeld geheel ten goede van Unicef;
- Deelnemer gaat akkoord met het dragen van het startnummer op de wedstrijddag. Dit startnummer dient goed leesbaar op de borst zichtbaar te zijn. Indien het startnummer niet of niet correct wordt gedragen, kan de organisatie geen eindtijd registreren.
- Door in te schrijven voor de Unicef Loop gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze voorwaarden.
- We benadrukken dat de Unicef Loop Breukelen een "Loop" betreft. Cani-Crossers zijn helaas niet welkom. Ook hulpmiddelen als "steps", "fietsen" etc. zijn niet welkom.
- Minder valide deelnemers worden verzocht in overleg met de organisatie te treden zodat de veiligheid voor u, collega deelnemers en publiek gewaarborgd kan blijven.

Algemene voorwaarden & AVG

Privacy by design
Wij vragen niet meer gegevens van deelnemers in ons inschrijfformulier dan noodzakelijk.
Wij maken gebruik van 'uitslagen.nl', en vermelden de top 3 op onze eigen website.

(Digitale) beveiliging
Inschrijven.nl maakt gebruikt van een versleutelde (via SSL beveiligde) website en gebruikt moderne technieken.

Recht om in te zien
Deelnemers hebben het recht te vragen welke gegevens wij (en inschrijven.nl) van u hebben. U heeft het recht deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.

Recht om te wijzigen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om hun persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’.

Recht om vergeten te worden
U kunt als deelnemer een verzoek doen uw gegevens te verwijderen.

Inschrijvingen deelnemers t/m 15 jaar
Bij inschrijvingen van kinderen t/m 15 jaar moeten ouders/voogd toestemming geven tot verwerking van de persoonsgegevens. Bij de inschrijving op onze website vragen wij expliciet om deze toestemming. 


Doe je mee?
Schrijf je in voor de Unicef Loop in Breukelen

Schrijf je in!